معرفی پایگاه

تاریخچه پایگاه

 • سال تاسیس : 1379
 • تاریخ ثبت در فهرست میراث جهانی: 22 تیرماه 1385

مدیریت پایگاه از ابتدا تا کنون

 • صامت اجرایی (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)- از تیر 1397 لغایت تاکنون
 • حسین راعی (دکتری مرمت بنا)- از فروردین 1390 لغایت تیر 1397
 • داود دانشیان (کارشناس ارشد معماری)- از فروردین 1386 لغایت فروردین 1390
 • ملیحه مهدی‌آبادی (کارشناس ارشد مرمت اشیاء و آثار تاریخی)- از سال 1379 لغایت فروردین 1386

 

      معرفی بالاترین مقام مسئول

 •    مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون 

           صامت اجرایی (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 


 
 •      هیات راهبردی پایگاه میراث جهانی بیستون

  

 

 

معرفی اعضاء

 • معاون و واحد مالی

  علی رضا کرمی

 • مسوول دفتر مدیر

  -----

 • مرکز اسناد و واحد انفورماتیک 

  سید میلاد ابراهیمی (دانشجوی کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

حسین لعلی (کارشناس کامپیوتر)

 

 • مسئول دفتر فنی

  محمدعلی احمدی (کارشناس عمران)

 

 • واحد پژوهش 

مرتضی گراوند (دانشجوی دکتری باستان شناسی)

سمیه نوروز (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 

 • واحد معرفی و آموزش-طراحی

 سمیه نوروز (کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی)

 

 • واحد حقوقی

  باقر کسرایی(کارشناس حقوق)

 

 • راهنمایان آثار تاریخی

  کیومرث مهری (کارشناس تاریخ)

 • مسوول یگان حفاظت آثار

  -----

 • حفاظت فیزیکی محوطه

  مهدی سنجری(مسئول حفاظت داخلی)

 عابدین صحرایی

 رضا عمادی

 مسعود غلامی

 مرزبان حیدری

 یونس محمودی

 تورج امجدیان

 چنگیز خسروی

 

 • بلیط فروشی

  آرش امجدیان

 غلام آهوان

 

 • خدمات فنی و نگهداری محوطه

  علی سبحانی (خدمات فنی)

  سعید زینی

  بخشعلی صفری

  حسین دستمزد