اجرای طرح ساماندهی محوطه شامل

طراحی و ساخت سه عدد غرفه مواد خوراکی در محوطه و یک عدد کیوسک نگهبانی در پارکینگ جنوبی (از سال 1389 آغاز و سال 1390 تکمیل گردید)، ساماندهی فضای پیش ورودی شمالی، ساماندهی فضای جلوی هرکول، ساماندهی محوطه اطراف سراب، ساماندهی حاشیه سراب و سکوهای سنگی، ساماندهی مسیر دسترسی به کتیبه داریوش، ساماندهی مسیر دسترسی به غار شکارچیان، ساماندهی سرریز سراب، تکمیل کفسازی مسیر راه شاهی، تکمیل کفسازی مسیر سواره از جلوی پارکینگ شمالی تا ورودی شمالی، ساماندهی محور شمالی- جنوبی، ایجاد فضای سبز (چمن) محوطه بین کاخ نیمه تمام ساسانی تا کاروانسرای صفوی بیستون به مساحت 5 هکتار، ساخت و نصب نرده های فلزی حصار محوطه میراث جهانی بیستون، تخریب ساختمان های بلااستفاده بازپروری سابق به منظور آزادسازی حریم منظری محوطه میراث جهانی بیستون و کاروانسرای صفوی، ساخت سرویس بهداشتی در قسمت شمالی وجنوبی محوطه.