بهداری قدیم

 

این بنا در محدوده روستای قدیم بیستون واقع شده که یکی از بناهای عام المنفعه این روستا بوده است. با توجه به مستندات تاریخی اعم از عکس ها، گراورها و روایات ساکنان قدیم روستای بیستون این روستا دارای بازار، مسجد، حمام عمومی، پاسگاه انتظامی و بهداری بوده است. این اثر در محل به نام بهداری شهرت دارد. در واقع این نام برگرفته از نام وزارت بهداری است که خود در سال 1320 هجری شمسی تأسیس شده است. ساختمان بهداری در سال 1394 تغییر کاربری داد و در حال حاضر به عنوان شربتخانه بیستون مورد استفاده قرار می گیرد.

 

content/users/bisotun/copy_شربت-خانه-بیستون.jpg