مصالح و تکنیک های ساخت

سنگ یکی از موادی بوده که به واسطه ماندگاری بیش از حد می توانسته وظیفه انتقال پیام در دوران باستان را به عهده بگیرد.کتیبه بیستون به لحاظ فن آوري و ساز و كار ساخت، در بيستون از بهترين نمونه هاي هنر هخامنشي است. از ابزار ها و شيوه هاي ساخت و پرداخت آن اطلاعي وجود ندارد. حين نقر نقش برجسته، هرجا كه به دليلي سطح سنگ تخريب مي شد، قطعه سنگ ديگري را به اندازه ي محل تخريب شده مي تراشيده و به همراه فلز سرب و میله آهنین در جاي آن نصب مي كرده اند.

محوطه بیستون

آثار طبیعی

 • غار شکارچیان که به صورت طبیعی است
 • نیایشگاه مادی که در شکاف کوه قرار دارد
 

آثار صخره ایی که بر روی سنگ های آهکی نقر شده اند

 • نقش برجسته های مهرداد و گودرز
 • کتیبه و نقش برجسته داریوش
 • کتیبه و نقش برجسته هرکول
 • نقش برجسته بلاش
 • پرستشگاه پارتی
 • صخره فرهاد تراش
 • کتیبه شیخ علیخان زنگنه
 

آثار معماری

آثار معماری با مصالحی همچون سنگ تراش و لاشه در پی ها و ازاره ها، آجر در بدنه بنا و پوشش آن استفاده شده است

 • دژ مادی
 • بنای نیمه تمام ساسانی
 • کاروانسرای ایلخانی
 • کاروانسرای عباسی
 

آثار دستکند

 • دژ مادی
 • زاغه كنده شده در عمق زمين