نقش برجسته مهرداد دوم

 

این نقش برجسته بین سال های 123-87 قبل از میلاد و در زمان مهرداد دوم مقتدرترین شاه اشکانی ایجاد شده است. در این نقش برجسته، مهرداد دوم و چهار نفر از ساتراپ های محلی به ترتیب اهمیت و جایگاهشان به صورت نیمرخ ایستاده اند و دست خویش را به حالت احترام بالا برده اند. متاسفانه بخش اعظم این اثر در سال 1093 هجری قمری با ایجاد وقف نامه شیخ علی خان زنگنه از بین رفته است.

نقش برجسته مهرداد دوم