معرفی پروژه‌های انجام شده

 • اهم طرح ها و پروژه های اجرایی سال 1379 تا فروردین 1386
  • مستندسازي کتيبه داريوش و محوطه تاريخي ـ فرهنگي بيستون به روش فتوگرامتري
  • حفاظت اضطراري مجسمه هرکول
  • تخريب ديواره سنگ چين ضلع غربي مجسمه هرکول
  • تخريب ديواره سنگ چين حائل بين سراب و کتيبه داريوش
  • پاکسازي محوطه و برداشتن خانه هاي قديمي
  • مرمت و حفاظت کاروانسرای صفوی
  • تعمیر و ساخت سرویس بهداشتی محوطه
  • افزایش فضای سبز محوطه و اصلاح سیستم آبیاری
 • اهم طرح ها و پروژه های اجرایی سال 1386 تا فروردین 1390
  • مرمت ساختمان بهداري قديم بیستون
  • محوطه سازی و کف سازی محوطه پایگاه
  • طراحی، ساخت و نصب دو واحد ايستگاه اطلاع رساني در محوطه تاريخي بيستون
  • ساماندهی سراب بیستون
  • طراحی و اجرای گیت ورودی محوطه
  • آغاز پروژه بزرگ مونیتورینگ(پایش) کتیبه و نقش برجسته داریوش اول
  • ایجاد پارکینگ جنوبی
 • اهم طرح ها و پروژه های اجرایی سال 1390 تاکنون
  • آغاز برداشت اسکن نوری توسط گروه مشترک ایرانی- آلمانی - بهار 1390 لغایت 1394
  • بازخوانی کتیبه (توسط پروفسور هنکلمن و …)
  • مرمت و ساماندهی محوطه اطراف پل بیستون
  • خواناسازی و ساماندهی بنای ناتمام ساسانی- کاروانسرای ایلخانی (فاز اول، دوم و سوم)
  • مرمت و احیاء کاروانسرای شاه عباسی
  • اجرای طرح ساماندهی محوطه شامل
  • ساماندهی محوطه بازپروری سابق
  • GIS منطقه بیستون و تاق بستان
  • طراحی و ساخت پوشش حفاظتی سنگ بلاش
  • تخریب کافه شیرزادی و طراحی و اجرای فضای تجمعگاهی (کافه شیرزادی)
  • احداث اتاق مانیتورینگ و تجهیز محوطه به دوربین های مدار بسته