دوره تاریخی

 

محوطه میراث جهانی بیستون با حدود 200 هکتار مساحت دربرگیرنده آثاری از دوره پارینه سنگی میانی تا عصر حاضر به شرح زیر می باشد

اطلاعات

  • دوره پارینه سنگی : غار شکارچیان، مر خر ، مردو در، مر تاریک ، مرآفتاب
  • دوره ماد : نیایشگاه مادی و دژ مادی
  • دوره هخامنشی : کتیبه و نقش برجسته داریوش
  • دوره سلوکی : نقش برجسته هرکول
  • دوره اشکانی : نقش برجسته های مهرداد دوم، گودرز ،بلاش، دامنه پارتی و پرستشگاه پارتی
  • دوره ساسانی : فرهاد تراش ،پل خسرو، پل بیستون و بنای ناتمام ساسانی
  • دوره ایلخانی : کاروانسرای ایلخانی
  • دوره صفوی : کاروانسرای شاه عباسی و وقف نامه شیخ علیخان زنگنه
 

تاریخچه : وجه تسمیه، نام های قدیمی و محلی، ماجرای ساخت

بیستون از روزگاران قدیم در مطالعات باستان شناسی و ایران شناسی از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. این نام در بیشتر منابع بیستون یا بیسُتُون در برخی منابع بِِهِستون، بِهِستان و در منابع عربی بِهستون ، بَهستون و بیستون و در منابع یونانی قدیم بگیستانون آمده است.

دلایل شکل گیری

محوطه جهاني بيستون براساس كاوش هاي باستان شناختي در دوره پارينه سنگي توسط انسان هاي نئاندرتال مورد سكونت بوده و در دوره تاريخي نيز از يك سو, به واسطه موقعيت جغرافيايي آن و قرار گيري در مسير جاده شاهي كه فلات ايران را به بين النهرين متصل مي كرد، از سوي ديگر به لحاظ جايگاه مهمي كه كوه بيستون در باور هاي كهن ايراني داشت در دوره هخامنشي ، اشكاني، ساساني، اسلامي و قرون معاصر آثار مختلفي در پيرامون آن ساخته شده است.