کتیبه و نقش برجسته هرکول

 

در این اثر، در پشت سر هرکول، پرآوازه ترین قهرمـان اسطـوره ای یونـان باستـان کتیبـه و نقش هایی حجاری شده است. این نقش ها شامل درخت زيتونی است كه به شاخه های آن تيردان و كماندانی آويزان است. در كنار درخت، گرز مخروطی شكل گره داری دیده می شود. كتيبه ی موجود به خط يونانی قدیم در هفت سطر و بر لوحی سنتوری به شكل معابد يونانی بوده و مضمون آن بدین شرح است: « به سال 164 ماه پانه موی هركول فاتح درخشان به وسيله هياكنيتوس پسر پانتیاخوس به سبب نجات كل آمن فرمانده كل اين مراسم برپا شد». تاریخ این اثر به سال 148 قبل از میلاد بر می گردد.